• Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

  Jednym z wielu zadań, których podejmują się geodeci, jest sporządzanie map jednostkowych, wykorzystywanych do różnych celów. Dokumenty te tworzone są na podstawie mapy zasadniczej, zwanej również Podstawową Mapą Kraju, będącą wielkoskalowym, możliwie najpełniejszym opracowaniem kartograficznym, obejmującym obszar całego państwa.

 • Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

  Budowa domu jest dużym wyzwaniem. Zanim przejdzie się do stawiania konstrukcji, na inwestorów czeka stos formalności niezbędnych do załatwienia przed rozpoczęciem prac budowlanych.

 • Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

  Wszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.

 • Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

  Zanim rozpoczniesz budowę domu musisz uzyskać odpowiednie pozwolenia i projekty. Nie inaczej jest również w przypadku przyłącza energetycznego. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie już budynku mieszkalnego bez dostępu do energii elektrycznej.

 • Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

  Geodeta towarzyszy inwestorowi już na samym początku budowy, począwszy od przygotowania i wydzielenia działki, przez kontrolowanie przebiegu procesu budowlanego, aż po inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza to czynność, która jest obowiązkowa, aby pomyślnie zakończyć całą realizację otrzymać pozytywną decyzję nadzoru budowlanego o odbiorze. Na czym polega?

 • Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

  Większość prac budowlanych wymaga opracowania i posługiwania się mapą do celów projektowych. To dokument, który jest niezbędny, jeżeli planujesz remont, budowę, projekt obiektu mieszkalnego czy użytkowego. Na przygotowanym opracowaniu kartograficznym, geodeta uwzględnia obszar samej inwestycji oraz teren otaczający go w pasie minimum trzydziestu metrów. Obszar ten może zostać rozszerzony np. jeżeli przebiega tam gazociąg, wymagający objęcia stref

 • Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości?

  Zdawać by się mogło, że ustalenie granic działki jest proste i oczywiste. Niestety, zdarzają się sytuacje sporne, w których konflikt między sąsiadami może rozwiązać wójt, burmistrz lub prezydent, a w niektórych przypadkach nawet sąd. Do tego potrzebna będzie pomoc geodety, który dokona rozgraniczenia nieruchomości, tym samym ustalając dokładny przebieg granicy wraz z rozmieszczeniem punktów oraz linii. Potwierdzeniem pomyślnie zakończonego proces

 • Obsługa firm

  Przygotowujemy specjalne oferty dla firm projektowych, budowlanych wykonujących drogi i mosty, a także sieci i przyłącza elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków.

 • Budowa domu

  Budowa domu - obsługa inwestycji