Wszystkie inwestycja budowlane, bez względu na ich rodzaj, charakter i wielkość, wymagają geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. Obowiązek ten dotyczy obiektów budownictwa ogólnego, ale też komunikacyjnego oraz przemysłowego. Wymóg dotyczy również innych obiektów inżynieryjnych. Chcąc najogólniej streścić zakres naszych obowiązków, można całe zadanie podzielić na trzy części. Po pierwsze, musimy wytyczyć przyszłą, zaprojektowaną budowlę na terenie budowy. Po drugie, przez cały czas trwania prac inwestycyjnych jesteśmy zobowiązani kontrolować ich przebieg, sprawdzając stan faktyczny z zatwierdzonymi wcześniej projektami. Po trzecie natomiast, jesteśmy zobowiązani przeprowadzić inwentaryzację po wykonaniu robót.

Dlaczego potrzebujesz geodezyjnej obsługi budowlanej?

Geodezyjna obsługa budowlana powierzona profesjonalistom może skrócić czas realizacji zadania nawet o połowę. Działając w oparciu o nasze doświadczenie oraz korzystając z najnowocześniejszych narzędzi, możemy zapewnić Cię, że Twoja inwestycja już od samego początku spełnia najwyższe standardy oraz wymagania. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie obiekty budowlane, na których wzniesienie wymagane jest pozwolenie, podlegają nie tylko geodezyjnej obsłudze budowy, ale też geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Tę usługę również znajdziesz w naszej ofercie, ponieważ staramy się, by wachlarz oferowanych przez nas rozwiązań spełniał wszystkie Twoje oczekiwania, wpisując się w wymagania stawiane rynek oraz obowiązujące przepisy prawa.