Aby móc jeszcze lepiej spełniać Twoje oczekiwania, zmieniamy się i ulepszamy narzędzia, z których korzystamy na co dzień. Geodezyjny pomiar z drona to właśnie jedna z nowocześniejszych metod pracy i badań, jaką możemy Ci zaoferować. Praca z użyciem latających robotów daje możliwości, których dotąd nie mieliśmy, Ty natomiast zyskujesz jeszcze dokładniejszą ekspertyzę w krótszym czasie. Bodaj najszerszym zastosowaniem wspomnianej technologii jest sporządzanie ortofotomap, a więc zdjęć lotniczych przekształconych w rzut ortogonalny, czyli taki, w jakim prezentowane są mapy. W tym celu niezbędne jest wyposażenie dronów w sprzęt fotograficzny najwyższej klasy. Warto bowiem wspomnieć, że zdjęcia lotnicze z niskiego pułapu dają możliwość rejestracji z zachowaniem wysokiej liczby szczegółów.

To jednak ledwie jedna z wielu możliwości, jakie dają drony. Z użyciem maszyn można wykonywać wywiad terenowy, tworzyć modele obiektów, prowadząc skaning laserowy na potrzeby modeli 3D BIM , czy kontrolować czas pracy na budowie. Rozwiązania technologiczne, jakie dają drony, pozwalają również zastępować szkice polowe fotografiami, prowadzić zdalne analizy przebiegu granic działek oraz badać objętość hałd i nasypów, na czym warto skupić się nieco dłużej.

Pomiar objętości mas ziemnych z użyciem drona

Pomiar objętości mas ziemnych z użyciem drona to badanie fotogrametryczne. Stosując tę metodę możemy sporządzić dla Cienie zaskakująco dokładną ekspertyzę, z marginesem błędu sięgającym jedynie 0,5%! Pomiar objętości mas ziemnych doskonale sprawdza się przy monitorowaniu postępów i dynamiki prac w kopalniach odkrywkowych, na placach budy wielkich obiektów infrastrukturalnych, ale też przy monitorowaniu komunalnych składowisk odpadów. Wyniki badań prezentujemy w postaci czytelnej oraz intuicyjnej ortofotomapy, a także trójwymiarowego modelu badanej hałdy.