fbpx

Obsługa geodezyjna inwestycji - C. H. OUTLET

pomiary geodezyjne 2

 

Lublin, dnia 29 sierpień 2014 r.

Pracownicy firmy MasterGeo odbyli szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy z Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego -zagadnienia formalne i praktyczne ustawy i przepisów wykonawczych dla wykonawców prac i organów służby geodezyjnej i kartograficznej. Poprowadzonego przez Zespół Rzeczoznawców SGP , Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie we współpracą z Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną w Lublinie.