fbpx

Obsługa firm budowlanych

Zajmujemy się obsługą firm budowlanych. W naszej ofercie znajdziesz specjalne rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem oraz budową najróżniejszych typów obiektów. Wspieramy twórców dróg, mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych. Służymy pomocą projektantom i budowniczym gmachów użyteczności publicznej oraz nieruchomości komercyjnych.

To dzięki naszym wskazówkom i wsparciu powstają szkoły, szpitale, kościoły, centra handlowe i hale fabryczne. Obsługa firm budowlanych zakłada również współpracę z projektantami i budowniczymi sieci oraz przyłączy elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

Jaki jest zakres obsługi firm budowlanych?

W ramach obsługi firm budowlanych wykonujemy najważniejsze prace geodezyjne – ściśle powiązane z charakterem danej inwestycji budowlanej. Na początku weryfikujemy i doprecyzowujemy otrzymane informacje techniczne. Następnie dopełniamy wszelkich formalności i opracowujemy dokumentację. Dzięki temu można bezproblemowo uzyskać pozwolenie na budowę i szereg innych zezwoleń, niezbędnych do realizowania kolejnych etapów inwestycji. Dzięki temu projekt – niezależnie od charakteru – zawsze będzie zgodny z obowiązującą literą prawa.

firma budowlana

 

Możemy zaoferować obsługę wszystkich etapów inwestycji. Realizujemy roboty przygotowawcze, które polegają na wytyczeniu lub podziale działek przeznaczonych do zabudowy. Pomagamy w precyzyjnym uaktualnieniu terenów, na których inwestor planuje przeprowadzić prace budowlane. Przygotowujemy dokumentację realizacyjną, dzięki której wykonawcy mogą prawidłowo zorganizować swoje działania.

Wielu inwestorów wybiera nasze usługi w zakresie obsługi firm budowlanych, gdyż profesjonalnie kontrolujemy zgodność realizowanych robót z potwierdzoną dokumentacją projektową, która obejmuje m.in. plan budowy, pozwolenie i plan zagospodarowania terenu. Na koniec dokonujemy odbioru ukończonego obiektu. Sporządzamy protokół i przeprowadzamy inwentaryzację. Potwierdzamy bezpieczeństwo i poprawność inwestycji, dzięki czemu można uzyskać zgodę na legalne użytkowanie nowo powstałego obiektu.

Kto może skorzystać z obsługi firm budowlanych?

Z równym zaangażowaniem oddajemy się pracy przy wielkich inwestycjach infrastrukturalnych i kameralnych, prywatnych realizacjach mieszkalnych. Inwestycje w infrastrukturę, czy to drogową, czy kanalizacyjną, to pole, na którym działamy z powodzeniem od lat. Geodezyjna obsługa firm budowlanych obejmuje więc pomoc w budowie niezbędnych obiektów komunalnych, jak na przykład oczyszczalnie ścieków, ale też domów prywatnych.

Warto dodać, że nie ograniczamy się jedynie do wspomnianych wyżej pól. Geodezyjna obsługa firm budowlanych bywa bowiem pomocna również dla archeologów. Dotyczy to przypadków, gdy realizowane inwestycje połączone są z obowiązkowym nadzorem. Nasze wsparcie przydaje się również w wypadku badań ratunkowych.