fbpx

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: odbiory i uzgodnienia

Nasza pomoc i rola nie ogranicza się jedynie do przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję. Również po zakończeniu procesu inwestycyjnego niezbędny jest kontakt ze specjalistami z naszej branży, a to dlatego, że obowiązujące przepisy narzucają obowiązek sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Najkrócej rzecz ujmując, celem inwentaryzacji powykonawczej jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wielkościami i sytuacją deklarowaną w planach i zatwierdzoną wcześniej przez odpowiednie, powołane ku temu organy. Jak więc widać, z radością towarzyszymy Ci przez cały proces inwestycyjny, a obsługa firm budowlanych nie ogranicza się jedynie do sporządzenia planów oraz nakreślenia przyszłej inwestycji w terenie. Pełne i rzeczowe wsparcie ekspertów to również geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Sprawnie wykonujemy pomiary powykonawcze budynku, które są konieczne dla możliwości użytkowania obiektu.

 

Jaki jest cel pomiarów inwentaryzacyjnych?

Celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest określenie kształtu oraz położenia obiektów, które zostały wybudowane. Ich parametry muszą zostać sprawdzone w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Całe postępowanie prowadzi natomiast ku wprowadzeniu koniecznych zmian, jakie muszą pojawić się w konkretnych bazach danych: ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Owocem pomiarów inwentaryzacyjnych jest także odpowiedni operat, zawierający mapy, które nie tylko obrazują kształt i rozmieszczenie obiektów budowlanych, ale też wskazują kształt zagospodarowania oraz wykorzystywania terenu już po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 

Pomiar powykonawczy budynku – czy można z niego zrezygnować?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – nie można. Już wyjaśniamy dlaczego: bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie można rozpocząć użytkowania obiektu budowlanego. Oznacza to, że bez pomiaru powykonawczego budynku inwestor nie może dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy ani złożyć odpowiedniego wniosku umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Co więcej, jeśli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt jest zamieszkany lub inaczej użytkowany bez wymaganego pozwolenia – wymierzy inwestorowi karę, której wysokość jest iloczynem stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Najczęściej w przypadku domów jednorodzinnych mówimy o karze rzędu około 10 tysięcy złotych. Tak więc zdecydowanie korzystniej jest dopilnować wszystkich formalności związanych z pomiarem powykonawczym budynku niż narażać się na dodatkowe koszty, których można w prosty sposób uniknąć.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Skontaktuj się z naszą firmą, aby ustalić szczegóły dotyczące pomiarów inwentaryzacyjnych. Zapewniamy sprawną realizację oraz merytoryczne wsparcie w danej kwestii.