fbpx

Mapy do celów projektowych

Mamy odpowiednie uprawnienia umożliwiające nam sporządzanie map do celów projektowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego wspomniane mapy uzyskać można w starostwie powiatowym, w granicach którego znajduje się nieruchomość, której odwzorowanie ma dotyczyć.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dnia 21 lutego 1995 roku, mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną, którą sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Warto zauważyć, że stanowi jeden z obowiązkowych załączników dokumentacji gromadzonej na potrzeby budowy, utrzymania i remontu obiektów budowlanych, w wypadku których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kiedy mapa do celów projektowych jest potrzebna?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna nie tylko do podziału działek, lecz także przy wielu innych czynnościach. Skorzystaj z naszych usług, jeśli zacząłeś kompletowanie dokumentów do rozpoczęcia budowy lub jeśli ustalasz z architektem szczegóły dotyczące budowy domu.

Mapa do celów projektowych przyda się także wtedy, gdy:

  • planujesz doprowadzenie kanalizacji, gazu lub wody do obiektu budowlanego,
  • masz w planach utwardzenie wjazdu na działkę z drogi należącej do powiatu lub gminy,
  • stara mapa straciła swoją ważność i nie jest już aktualna,
  • zacząłeś budowę domu i jesteś zmuszony do zmiany położenia budynku.

Niezależnie od sytuacji musisz przekazać geodecie następujące informacje: nazwę miejscowości, gdzie znajduje się działka, numer geodezyjny działki i opis projektu, do którego jest wykorzystywana. Zadzwoń do naszej firmy – my zajmiemy się sprawną realizacją wszystkich szczegółów.

 mapy do celów projektowych

 

O czym informuje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera odwzorowanie nie tylko obszaru objętego inwestycją, ale też terenu, który otacza go w pasie minimum trzydziestu metrów. Zawiera rzecz jasna granice rzeczonej nieruchomości, ale też informacje pochodzące z miejscowego planu zagospodarowania, a dotyczące przeznaczenia terenów, z rozgraniczeniem ich funkcji.

Na mapie do celów projektowych muszą być zatem oznaczone osie dróg i ulic oraz linia zabudowy. Oznaczona powinna być również zieleń wysoka ze szczególnym wskazaniem pomników przyrody, a także inne, wskazane przez projektanta – a niezbędne w kontekście konkretnej inwestycji – obiekty. Istotną cechą dokumentacji kartograficznej na cele projektowe jest wskazanie na charakter i przebieg infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.

Mapa do celów projektowych zawiera wszystkie najważniejsze informacje zawarte w wielu bazach danych, m.in. w Ewidencji Gruntów i Budynków, Bazie Danych Obiektów Topograficznych, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Państwowym Rejestrze Granic, Państwowym Rejestrze Podstawowych Osnów Geodezyjnych i wielu innych. Każda mapa jest uzupełniana o informacje lokalne, związane np. z rzeźbą terenu. W jednostkowych przypadkach istnieje możliwość umieszczenia również treści fakultatywnych, które pomogą sporządzić dalsze projekty.