fbpx

Podziały działek

Rozumiemy, jak różne sytuacje mogą spotkać Cię w życiu. Służymy wówczas pomocą niezbędną przy podziale działek w Lublinie, sprzedaży gruntu czy wyjściu ze współwłasności. Każde działanie poprzedzamy wnikliwym wywiadem w terenie, wszelkie parametry zlecenia uzgadniamy z gminą, natomiast Ty informowany jesteś na bieżąco o aktualnym stanie naszych prac.

Nasza pomoc może okazać się niezbędna, gdy na przykład grunty orne dzielone są między dzieci. Wchodzi tu w grę wydzielenie siedliska oraz podział gruntów ornych. Innym przypadkiem, gdy możesz potrzebować naszego wsparcia, jest sytuacja, gdy jedna działka o zabudowie bliźniaczej posiada dwóch właścicieli. Bardzo popularną okolicznością, w jakiej dochodzi do podziałów działek, jest też podział gruntów rolnych lub budowlanych pod ich dalszą sprzedaż. Nie tylko sporządzamy wstępne projekty podziałowe nieruchomości, ale prowadzimy sprawę krok po kroku, aż do samego finału.

Na czym polega podział nieruchomości gruntowej?

Podziałem nieruchomości gruntowej nazywa się wydzielenie części nieruchomości. Najczęściej odbywa się to w celu przeniesienia własności na rzecz nabywcy nowo powstałej nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem nowe działki mogą powstać na skutek decyzji administracyjnej, wydanej przez miejscowy organ. W niektórych przypadkach konieczne będzie orzeczenie sądowe o podziale nieruchomości. Czas realizacji projektów podziałowych różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z terenem rolnym, czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Cena podziału nieruchomości w Lublinie zależy od stanu prawnego, źródłowej dokumentacji i wielu innych czynników. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania szczegółowej wyceny.

podział działek

 

Jak złożyć wniosek o podział działki?

Najpierw przeprowadzamy projekt podziału działki. Zajmujemy się wytyczaniem nowych granic na mapach. Wyznaczamy granice w porozumieniu z właścicielem nowo powstałej działki i właścicielami gruntów w sąsiedztwie we wskazanym obszarze. Dokonujemy pomiarów geodezyjnych z drona i przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii. W następnym kroku składamy dokumenty do miejscowe starostwa, otrzymujemy wtedy klauzulę o zgodności i możliwość tworzenia nowej dokumentacji.

Otrzymana mapa jest podstawą opracowania projektów podziałowych nieruchomości. Wytyczamy drogi dojazdowe, przeprowadzamy podział działki, proponujemy dostęp do drogi publicznej, mierzymy dostępną powierzchnię – wszystkie pomiary realizujemy zgodnie z informacjami zawartymi w księdze wieczystej.

Tak opracowany projekt podziału działki wraz z innymi dokumentami (dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości, decyzją o warunkach zabudowy, katastrem nieruchomości i ewentualnym pozwoleniem od wojewódzkiego konserwatora zabytków) należy złożyć u prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. Do wniosku należy dołączyć również dokumentację geodezyjną, czyli mapę projektową i wykaz zmian gruntowych.

Wznowienie granic działki – ponowne rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie granic działki, powiązane z powtórnym rozgraniczeniem nieruchomości, może być konieczne w wypadku sporu sąsiedzkiego. Zatarg o miedzę to nie tylko wdzięczny temat dla filmowców, ale zupełnie poważny problem, stanowiący jednocześnie główną przyczynę konfliktów sąsiedzkich. Nasi uprawnieni specjaliści służą pomocą, gdy znaki wyznaczające granice działki w terenie zostały zatarte. Kiedy dostajemy od Ciebie zlecenie powtórnego rozgraniczenia nieruchomości, zgłaszamy się do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie zgromadzonych tam danych, dokonujemy wznowienia granic działki. Warto dodać, że działanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, zakładając oczywiście, że nasze zabiegi bazują na wiarygodnych dokumentach. Co więc istotne, żaden organ publiczny nie potwierdza powtórnego rozgraniczenia stosowną decyzją.

Jaka jest cena wyznaczenia granic działki przez geodetę?

Na pytanie, jaka jest cena wyznaczenia granic działki przez geodetę, należy odpowiedzieć uczciwie, acz mało precyzyjnie, że to zależy. Zależy oczywiście od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy. Jednym z czynników wpływających na wycenę jest na przykład fakt, czy omawiana działka posiada księgę wieczystą. Ceny naszych usług zaczynają się od 900 PLN netto. Jeśli jednak potrzebujesz konkretnej i szczegółowej informacji, i my musimy wiedzieć nieco więcej. Jeśli więc masz pytania dotyczące naszej oferty, chcesz wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób przygotowujemy projekty podziałowe, skontaktuj się z nami. Działamy na terenie Lublina i okolic, świadcząc najwyższej jakości usługi geodezyjne.

Istnieje kilka uzasadnionych przypadków, kiedy warto zdecydować się na wyznaczenie granic działki przez geodetę. Niektórzy się decydują na to przed zakupem nieruchomości, by ustalić jej powierzchnię, a także po dokonaniu transakcji, by na nowo ustalić położenie znaków granicznych. Warto sprawdzić granice działki także przed zbudowaniem ogrodzenia, by uniknąć ewentualnych sporów z sąsiadami. Wznowienie granic jest uzasadnione także wtedy, gdy granica jest sporna, a stan prawny jest trudny do jednoznacznego potwierdzenia – wtedy należy przeprowadzić także postępowanie administracyjne.

W zależności od charakteru sytuacji cena wyznaczenia granic działki u geodety będzie się różnić. Inne ważne czynniki wpływające na koszty wznowienia granic to: stan prawny nieruchomości, liczba punktów załamania granicy, lokalizacja gruntów, a także dodatkowa konieczność stabilizacji punktów załamania granic za pomocą specjalnych słupków.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na określeniu granic między dwiema położonymi po sąsiedzku działkami. Zazwyczaj takimi sprawami zajmuje się wójt, jednak w niektórych przypadkach konieczna okazuje się ingerencja sądu. Procedury przeprowadzane są w wypadku, kiedy obie strony toczą spór dotyczący miedzy i nie dysponują dokumentami określającymi daną granicę. Jeżeli takie dokumenty istnieją, a działki nie są rozgraniczone jedynie w terenie, nie ma podstaw do przeprowadzenia procesu rozgraniczenia nieruchomości. Za przykład można wziąć sytuację, kiedy jeden z sąsiadów przesuwa płot na działkę drugiego, a w dokumentacji miedza zaznaczona jest w zupełnie innym miejscu. Nie zachodzi wtedy potrzeba rozgraniczenia, warto jednak pomyśleć o wznowieniu znaków granicznych. Innym przykładem może być również sytuacja, kiedy granice w ogóle nie zostały utworzone. Należy pamiętać również o tym, że o rozgraniczeniu nieruchomości można mówić jedynie w przypadku gruntów. Wszczęcie procedur nie ma racji bytu w wypadku budynków, ponieważ te nie mają wyraźnych granic. Nasza firma pomaga kompleksowo rozwiązać spory, które dotyczą rozgraniczenia nieruchomości, dzięki czemu spór o miedzę odejdzie w zapomnienie.

Kiedy przeprowadza się rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości najczęściej przeprowadza się w przypadku powstałego sporu sąsiedzkiego, związanego z wątpliwościami co do prawidłowego przebiegu granic działki. Zdarza się, że rozgraniczenie nieruchomości jest niezbędne dla nowo powstałej nieruchomości. Jeżeli istnieją materiały umożliwiające odtworzenie granicy nieruchomości, należy przeprowadzić wznowienie znaków granicznych – to kolejna usługa dostępna w naszej ofercie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!