fbpx

Podziały działek, wyznaczanie i wznowienie granic nieruchomości - Lublin

Rozumiemy, jak różne sytuację mogą spotkać Cię w życiu. Służymy wówczas pomocą niezbędną przy podziale działek, sprzedaży gruntu, czy wyjściu ze współwłasności. Każde działanie poprzedzamy wnikliwym wywiadem w terenie, wszelkie parametry zlecenia uzgadniamy z gminą, natomiast Ty informowany jesteś na bieżąco o aktualnym stanie naszych prac. Nasza pomoc może okazać się niezbędna, gdy na przykład grunty orne dzielone są między dzieci. Wchodzi tu w grę wydzielenie siedliska oraz podział gruntów ornych. Innym przypadkiem, gdy możesz potrzebować naszego wsparcia, jest sytuacja, gdy jedna działka o zabudowie bliźniaczej posiada dwóch właścicieli. Bardzo popularną okolicznością, w jakiej dochodzi do podziałów działek, jest też podział gruntów rolnych lub budowlanych pod ich dalszą sprzedaż. Nie tylko sporządzamy wstępne projekty podziałowe nieruchomości, ale prowadzimy sprawę krok po kroku, aż do samego finału.

 

Wznowienie granic działki – ponowne rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie granic działki, powiązane z powtórnym rozgraniczeniem nieruchomości, może być konieczne w wypadku sporu sąsiedzkiego. Zatarg o miedzę to nie tylko wdzięczny temat dla filmowców, ale zupełnie poważny problem, stanowiący jednocześnie główna przyczynę konfliktów sąsiedzkich. Nasi uprawnieni specjaliści służą pomocą, gdy znaki wyznaczające granice działki w terenie zostały zatarte. Kiedy dostajemy od Ciebie zlecenie powtórnego rozgraniczenia nieruchomości, zgłaszamy się do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie zgromadzonych tam danych, dokonujemy wznowienia granic działki. Warto dodać, że działanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, zakładając oczywiście, że nasze zabiegi bazują na wiarygodnych dokumentach. Co więc istotne, żaden organ publiczny nie potwierdza powtórnego rozgraniczenia stosowną decyzją.

 

podział działek

 

Jaka jest cena wyznaczenia granic działki przez geodetę?

Na pytanie, jaka jest cena wyznaczenia granic działki przez geodetę, należy odpowiedzieć uczciwie, acz mało precyzyjnie, że to zależy. Zależy oczywiście od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy. Jednym z czynników wpływających na wycenę jest na przykład fakt, czy omawiana działka posiada księgę wieczystą. Ceny naszych usług zaczynają się od 900 PLN netto. Jeśli jednak potrzebujesz konkretnej i szczegółowej informacji, i my musimy wiedzieć nieco więcej.

Jeśli więc masz pytania dotyczące naszej oferty, chcesz wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób przygotowujemy projekty podziałowe, skontaktuj się z nami. Działamy na terenie Lublina i okolic, świadcząc najwyższej jakości usługi geodezyjne.

 

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na określeniu granic między dwiema położonymi po sąsiedzku działkami. Zazwyczaj takimi sprawami zajmuje się wójt, jednak w niektórych przypadkach konieczna okazuje się ingerencja sądu. Procedury przeprowadzane są w wypadku, kiedy obie strony toczą spór dotyczący miedzy i nie dysponują dokumentami określającymi daną granicę. Jeżeli takie dokumenty istnieją, a działki nie są rozgraniczone jedynie w terenie, nie ma podstaw do przeprowadzenia procesu rozgraniczenia nieruchomości. Za przykład można wziąć sytuację, kiedy jeden z sąsiadów przesuwa płot na działkę drugiego, a w dokumentacji miedza zaznaczona jest w zupełnie innym miejscu. Nie zachodzi wtedy potrzeba rozgraniczenia, warto jednak pomyśleć o wznowieniu znaków granicznych. Innym przykładem może być również sytuacja, kiedy granice w ogóle nie zostały utworzone.

Należy pamiętać również o tym, że o rozgraniczeniu nieruchomości można mówić jedynie w przypadku gruntów. Wszczęcie procedur nie ma racji bytu w wypadku budynków, ponieważ te nie mają wyraźnych granic.

Nasza firma pomaga kompleksowo rozwiązać spoty, które dotyczą rozgraniczenia nieruchomości, dzięki czemu spór o miedzę odejdzie w zapomnienie.