fbpx

Blog

praca geodety

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym również budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych. Jest to praca bardzo różnorodna, dlatego może nieść za sobą różne problemy. Dowiedz się, co może stanowić problem, przy pracach geodezyjnych.

Czytaj więcej

lokalizacja działki

Jak rozwiązać spór o granice działki?

Spory o granice działki trwają od wieków. Zawsze były powodem konfliktów między sąsiadami. Należy rozwiązać ten problem jak najszybciej. Najpierw zajmują się tym: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wyznaczając geodetę. Jeśli właściciele nie zaakceptują decyzji, kierowana jest sprawa do sądu i odbywa postępowanie nieprocesowe.

Czytaj więcej

plany geodezyjne

Dlaczego warto skorzystać z pomocy geodety przy zakupie działki?

Decyzja o zakupie działki pod przyszłą inwestycję, niezależnie czy chodzi o budowę domu jednorodzinnego, wielorodzinnego czy budynku użytkowego jest ważnym krokiem i wymaga odpowiedniego przygotowania. Warto w tym procesie uwzględnić pomoc geodety, który ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na temat podziału gruntów, prowadzenia ich inwentaryzacji i sprawdzania stanu prawnego.

Czytaj więcej

geodeci

Co wspólnego ma archeologia z geologią?

Archeologia to dziedzina nauki, której celem jest odkrywanie przeszłości poprzez badania wykopaliskowe. Bardzo często podczas prac archeologicznych wykorzystywana jest wiedza oraz rozwiązania technologiczne stosowane w geologii. Takie połączenie dwóch dyscyplin naukowych pozwala na pełne poznanie przeszłości.

Czytaj więcej

Pomiary w tunelach – zobacz co sprawdzają geodeci

Tunele są specyficznym rodzajem budowli. Aby była pewność, że są trwałe i bezpieczne konieczne jest dokładne zbadanie terenu, na którym mają się znaleźć oraz regularne kontrolowanie samej budowy. Zajmują się tym geodeci, a ich praca przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa na każdym etapie. Czy wiesz, jakie pomiary geodeci wykonują w tunelach?

Czytaj więcej

geodeta

Jakie uprawnienia należy sprawdzić u geodety?

Zawód geodety, tak jak wiele innych zajęć, potrzebuje specjalnych uprawnień, żeby być wykonywany. Za zadania przeznaczone dla wykwalifikowanego specjalisty nie może brać się byle kto. Istnienie określonych uprawnień i określonych testów sprawdzających wiedzę i umiejętności jest konieczne do tego, aby za ważne działania geodezyjne brał się tylko ten, kto ma o nich pojęcie.

Czytaj więcej

wodociągi

Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

Sieć uzbrojenia terenu to elementy różnego rodzaju systemów, na przykład gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych. Aby uporządkować informacje dotyczące sieci uzbrojenia zakłada się geodezyjne ewidencje sieci uzbrojenia terenu. A jak wykonuje się taką ewidencję? I co nam będzie potrzebne?

Czytaj więcej

geodeta

Jaka fotodokumentacja dołączana jest przez geodetę?

Fotodokumentacja zajmuje znaczną pozycję w całej dokumentacji geodetów. Szczególnie teraz rozwinięta jest doskonale fotogrametria. To technika odtwarzania kształtów, rozmiarów, i położenia obiektów w danej przestrzeni na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Zastosowana po raz pierwszy w połowie XIX wieku w Paryżu, a w Polsce opracowano z jej użyciem mapę topograficzną Tatr.

Czytaj więcej

dron

Wykorzystanie drona w geodezji

Ogromny postęp technologiczny, który miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach, nie ominął również geodezji. Jej zadanie polega między innymi na określaniu położenia punktów na powierzchni ziemi oraz zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji budowli. Od niedawna zbieranie danych z miejsc trudnodostępnych ułatwia wykorzystanie dronów. Do jakich celów można jeszcze wykorzystać ten nowoczesny sprzęt?

Czytaj więcej

tachimetr

Jakim urządzeniem wykonuje się najprecyzyjniejsze pomiary geodezyjne?

Pomiary geodezyjne to czynności, podczas których najniezbędniejsza jest precyzja. Żeby zaś osiągnąć tę ostatnią, trzeba posługiwać się specjalnie przeznaczonymi do tego celu urządzeniami. Jeśli się tego nie robi, można się nie doczekać odpowiedniego rezultatu. Jeśli zaś się to robi, droga coraz bardziej zbliża do upragnionego punktu przeznaczenia.

Czytaj więcej

mapa geodezyjna

Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna?

Działania związane z wyznaczaniem granic, podziałem działek czy wykonywaniem innych prac geodezyjnych wymagają opracowania właściwej dokumentacji, która może odegrać istotną rolę w przyszłości np. przy innych inwestycjach. W tym celu tworzy się dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która zawiera niezbędne informacje na temat prowadzonych prac oraz wykonanych pomiarów na danym obszarze. Dzięki dokumentacji zamieszczanej w archiwach często można posiłkować się informacjami, które zostały opracowane wcześniej, unikając tym samym konieczności przeprowadzenia powtórnych pomiarów na danym terenie oraz. Sprawdź, jakie elementy wchodzą w skład takiej dokumentacji oraz kto sprawuje nadzór nad jej opracowaniem.

Czytaj więcej

łąka

Jak podzielić grunty między spadkobierców?

Podział majątku po śmierci właściciela bywa problematyczny zwłaszcza w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Wówczas podział następuje wedle dziedziczenia ustawowego. Może on zostać przeprowadzony przy porozumieniu stron i zawarciu aktu notarialnego w przypadku nabycia nieruchomości lub też po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu, który rozstrzygnie spór o miedzę zwykle według wielkości udziałów. W przypadku podziału działek rolnych konieczne bywa skorzystanie z usług  geodety. Chcesz wiedzieć, jak przebiega podział gruntów między spadkobierców? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym wyjaśniamy, jak wygląda taki proces.

Czytaj więcej

domy nad rzeką

Jak rozgranicza się grunty pokryte wodami?

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu linii brzegowej oraz wytyczaniu własności w sytuacji, gdy grunty znalazły się pod wodą np. wskutek przesunięcia rzek. Często jest również niezbędny w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje go uprawniony do tego celu organ w oparciu o przepisy prawne zawarte w ustawie Prawa wodnego obowiązującej od 13 maja 2021 roku. Chcesz wiedzieć, jak przygotować taki projekt i kto jest odpowiedzialny za skompletowanie dokumentacji? A może chciałbyś uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób przebiega procedura? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak rozgranicza się grunty pokryte wodami.

Czytaj więcej

granica działki

Z czego mogą wynikać rozbieżności w wytyczeniach działek?

Poprawne wytyczenie granic działki jest bardzo ważne. Dzięki temu unikniemy sporów i szkód z tytułu zmniejszenia powierzchni naszej posesji. Na szczęście określenia granic możemy dokonać w wybranym przez nas czasie, nawet wiele lat po zagospodarowaniu działki i postawieniu budynków. Tego typu sprawami zajmuje się geodeta. Szukając osoby do pomiaru warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w tego typu sprawach. Specjaliści z dziedziny geodezji i kartografii pobierają dokumenty z właściwego ośrodka, jak również badają mapy, ślady graniczne oraz znaki i na ich podstawie określają prawidłowe granice działek. 

Czytaj więcej

pomiar tunelu 2

Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych?

Budowa nowego obiektu na terenie zurbanizowanym wiąże się z koniecznością nadzoru przebiegu i jakości budowy. Jednym z podstawowych pomiarów, które muszą być wykonywane podczas budowy, jest monitoring przemieszczeń pionowych.

Przeprowadzanie takich badań jest niezbędne z uwagi na konieczność obserwacji, w jaki sposób przeprowadzane prace budowlane oddziałują na sąsiadujące obiekty. Mowa tutaj przede wszystkim o pracach powodujących wibracje czy wykopach. Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych i jakie prace wchodzą w jego zakres?

Czytaj więcej