fbpx

Kiedy pomiar powykonawczy budynku jest wiążący?

pomiar powykonawczy budynku

 

Pomiar powykonawczy budynku ma kluczowe znaczenie dla potwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. W trakcie pomiaru sprawdzane są między innymi wymiary obiektu, położenie na działce oraz wysokość poszczególnych kondygnacji. Dokładność tego etapu ma wpływ na dalsze użytkowanie budynku oraz ewentualne decyzje dotyczące zmian konstrukcyjnych czy wykończeniowych.

Wiążący charakter pomiaru powykonawczego

Pomiar ten staje się wiążący, gdy zostaje przeprowadzony przez uprawnionego geodetę i zaakceptowany przez inwestora oraz organ nadzoru budowlanego. Geodeta sporządza protokół pomiarowy, który musi być zatwierdzony przez wszystkie strony. Protokół ten jest podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Konsekwencje braku pomiaru powykonawczego

Brak przeprowadzenia pomiaru powykonawczego budynku może prowadzić do licznych negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, może to uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, co z kolei wpłynie na możliwość zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie. Ponadto, w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej inwestycji z projektem, inwestor może zostać zobowiązany do usunięcia uchybień lub nawet do rozbiórki budynku.

Rola geodety w procesie pomiaru powykonawczego

Geodeta odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Jako osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kompetencje, jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne przeprowadzenie pomiaru oraz sporządzenie protokołu pomiarowego. Geodeta współpracuje z inwestorem oraz organem nadzoru budowlanego, aby zapewnić zgodność wykonanej inwestycji z projektem i przepisami.

Współpraca z organem nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego pełnią istotną funkcję kontrolną w procesie pomiaru powykonawczego. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy pomiar został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy protokół pomiarowy został prawidłowo sporządzony. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ nadzoru budowlanego może nakazać ponowne przeprowadzenie pomiaru lub wprowadzenie zmian w wykonanej inwestycji.