fbpx

Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

tyczenie budunków

 

Budowa domu jest dużym wyzwaniem. Zanim przejdzie się do stawiania konstrukcji, na inwestorów czeka stos formalności niezbędnych do załatwienia przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Po ich sfinalizowaniu istotne jest jeszcze dokładne usytuowanie projektu na działce. Ten etap fachowo nazywa się wytyczeniem budynków lub sieci uzbrojenia. Tyczenie budynków oznacza zgodne z dokumentacją projektową wyznaczenie w terenie powierzchni budowanych obiektów. Wedle ustawy o prawie budowlanym za tę czynność odpowiada kierownik budowy. Jednakże to nie on dokonuje wytyczenia. Zadanie to należy do geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

Na czym polega tyczenie budynków i sieci uzbrojenia?

Wytyczenie powierzchni budynku jest kluczowe ze względu na konieczność budowy obiektu w granicach określonych w projekcie, na który uzyskano pozwolenie. Wszelkie odstępstwa od planu mogą sporo kosztować. Jeżeli położenie lub wymiary domu będą się różniły od parametrów określonych w projekcie, inwestor musi liczyć się z koniecznością stworzenia nowego planu budowy, a w skrajnych przypadkach nawet z obowiązkiem rozbiórki domu. Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych musi więc być niezwykle precyzyjna, tak by nie było wątpliwości co do tego, że obiekt jest przestrzennym odzwierciedleniem rzutu fundamentów i Planu Zagospodarowania Terenów zawartych w projekcie.

Pierwszym krokiem, jaki wykonuje geodeta, jest stworzenie opracowania planu budowy, na podstawie którego zostaną wyliczone dane do wyznaczenia powierzchni budynku w terenie. Następnie wytycza on osie budynku na ławach fundamentowych względem linii granicznych nieruchomości. Sieci uzbrojenia z kolei wyznacza się za pomocą charakterystycznych punktów oznaczanych drewnianymi palikami lub farbą. Wszelkie oznaczenia wykonywane są zarówno w miejscach wykopu, jak i poza nim. Mianowicie w przypadku rozpoczęcia prac najprawdopodobniej zostaną zniszczone, co mogłoby okazać się dużym problemem dla budowlańców chcących pracować zgodnie z wytycznymi.

Ławy drutowe to słupki wbijane w ziemie, które są połączone między sobą deskami. Osie budynku są natomiast oznaczane za pomocą sznurka lub drutu. Takie posunięcie ułatwia późniejsze wykopanie fundamentów, gdyż łatwo w danym miejscu na ten czas zdjąć oznaczenia i później ponownie je założyć. Ostatnim zadaniem, które wykonuje geodeta, jest wyznaczenie tzw. zera budowy, czyli punktu oznaczającego wysokość podłogi na parterze. Na jego podstawie będzie później określana m.in. wysokość kondygnacji i głębokość fundamentów.

 

Jakie dokumenty dostaje się po wytyczeniu budynku i sieci uzbrojenia?

Wytyczanie budynku trwa nie dłużej niż jeden dzień, a oznaczanie sieci uzbrojenia wynika z długości planowanej inwestycji. Niezwłocznie po zakończeniu czynności geodezyjnych, zleceniodawca otrzymuje szkic polowy wynikający z przeprowadzonych oznaczeń. Geodeta natomiast musi jeszcze zapisać wykonanie prac związanych z tyczeniem budynku w dzienniku budowy. Warto zrobić to od razu po zakończeniu, gdyż od posiadania tego wpisu uzależnione jest późniejsze zgłoszenie o zakończeniu budowy. Sfinalizowanie tej procedury oznacza przejście do kolejnego etapu inwestycji.