fbpx

Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

plan domu

 

Zanim rozpoczniesz budowę domu musisz uzyskać odpowiednie pozwolenia i projekty. Nie inaczej jest również w przypadku przyłącza energetycznego. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie już budynku mieszkalnego bez dostępu do energii elektrycznej.

Oczywiście możesz wybrać inne rozwiązania, takie jak korzystanie z agregatu prądotwórczego czy korzystanie z tymczasowego przyłącza wykonanego na czas budowy, jednak na dłuższą metę najrozsądniej będzie uzyskać projekt umowy o przyłącze stałe. Jakie czekają Cię w związku z tym formalności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury. 

 

Formalności niezbędne do uzyskania przyłącza energetycznego

Aby połączyć sieć wewnętrzną w nowo wybudowanym domu z siecią energetyczną należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci. Wniosek ten powinien zawierać określenie przewidywanego zapotrzebowania mocy, orientacyjne roczne zużycie energii oraz spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru. Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć dokument potwierdzający własność działki, na której usytuowany jest dom, plan zabudowy na mapie bądź szkic określający położenie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych oraz względem sąsiednich budynków. 

 

Kiedy zostanie wydana decyzja i jakie informacje będzie zawierać?

Po złożeniu wniosku i odpowiedniej dokumentacji decyzja powinna być wydana bezpłatnie w terminie 14 dni. Powinna ona zawierać informacje dotyczące sposobu w jakim będzie pobierana energia (sieć kablowa lub napowietrzna). Oprócz tego warunki powinny określać miejsce przyłączenia do sieci elektrycznej, miejsce zainstalowania licznika i miejsce zabezpieczenia głównego. Powinieneś otrzymać także wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym. Wraz z powyższymi warunkami otrzymasz projekt umowy o przyłącze

 

W jaki sposób powinna odbyć się budowa przyłącza?

Budowa przyłącza może odbyć się w jednym z trzech trybów, natomiast zwykle wykonanie dokumentacji projektowej, a także uzgodnienie trasy przyłącza, tak aby uniknąć ewentualnych kolizji, i tak jest wymagane w warunkach przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny. Do wspomnianych trybów budowy przyłącza należy wykonanie jej na podstawie pozwolenia na budowę. W przypadku domów jednorodzinnych projekt przyłącza energetycznego może być bowiem częścią projektu całego budynku. Kolejny sposób to budowa przyłącza na podstawie zgłoszenia. W tym przypadku wymagana jest identyczna dokumentacja jak w trybie pierwszym. Ostatnią z możliwości jest budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Jednak wówczas należy dostosować się do technicznych warunków przyłączenia i dodatkowo należy zadbać o naniesienie przyłącza na mapy i o odpowiednie zgłoszenie do wydziału geodezji i kartografii.