fbpx

Wszystko co należy wiedzieć o pomiarach przemieszczeń

pomiary projektu 2

 

Zakres usług świadczonych przez geodetów jest niezwykle szeroki. Jednym z zadań, które wykonują, jest przeprowadzenie pomiarów przemieszczeń. Są to okresowe badania, które mają na celu zweryfikowanie, czy normy budowlane i konstrukcyjne obiektu są poprawne.

Cykliczne wykonywanie pomiarów przemieszczeń ma wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Właśnie dlatego pomiary należy wykonywać nie tylko podczas budowy, ale również w okresie eksploatacji budynków.

W jaki sposób wykonywane są pomiary przemieszczeń?

Z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji, zmiany, które mogą nastąpić w zakresie ich przemieszczania, powinny zostać zawarte w projekcie budowlanym czy geodezyjnym. Pomiary przemieszczeń powinny być przeprowadzane cyklicznie, co wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowników budynku, ale również z prawa. Do ich przeprowadzenia niezbędna jest specjalistyczna aparatura oraz dokumentacja, czyli mapa zagospodarowania terenu czy projekt budynku. Podczas wykonywania pomiarów przemieszczeń określane są następujące parametry:

  • poziom osiadania budowli,
  • poziom deformacji terenu,
  • prostolinijność obiektów,
  • pionowość obiektów.

Pomiary dotyczą nie tylko budowanych domów, ale przeprowadzane są również w blokach z wielkiej płyty czy kamienicach. Przeprowadzanie pomiarów przemieszczeń jest również niezbędne w przypadku obiektów użytku publicznego. Mowa tutaj na przykład o sklepach wielkopowierzchniowych. Nie tylko budynki wymagają przeprowadzania takich badań. Konieczne jest również dokonywanie pomiarów odkształceń torowisk czy jezdni.

 

Jakie czynniki mogą wpływać na przemieszczenia?

Podczas przeprowadzania pomiarów przemieszczeń może okazać się, że zaszły zmiany w osiadaniu konstrukcji czy jej przechyłach. Wyróżnić możemy wiele czynników, które wpływają na występowanie takich zmian. Przyczyną może być osuwanie się podłoża, które z kolei może być skutkiem wzniesienia budynku na terenie, który narażony jest na działanie wilgoci.

Przyczyną może okazać się również to, że konstrukcja została wybudowana na wzniesieniu. Wysokie obiekty mogą być również narażone na nierównomierne nagrzanie przez promienie słoneczne albo działanie wiatru. Po stwierdzeniu znaczących przemieszczeń może okazać się, że niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji budynków, która poprawi ich bezpieczeństwo i stabilność.