fbpx

Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych?

pomiar tunelu

 

Budowa nowego obiektu na terenie zurbanizowanym wiąże się z koniecznością nadzoru przebiegu i jakości budowy. Jednym z podstawowych pomiarów, które muszą być wykonywane podczas budowy, jest monitoring przemieszczeń pionowych.

Przeprowadzanie takich badań jest niezbędne z uwagi na konieczność obserwacji, w jaki sposób przeprowadzane prace budowlane oddziałują na sąsiadujące obiekty. Mowa tutaj przede wszystkim o pracach powodujących wibracje czy wykopach. Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych i jakie prace wchodzą w jego zakres?

 

Przygotowanie do prowadzenia pomiarów przemieszczeń pionowych 

Przeprowadzenie monitoringu przemieszczeń pionowych składa się z kilku etapów. Aby uzyskać precyzyjne pomiary, niezbędne jest umieszczenie na terenie objętym badaniami specjalnych punktów, które będą zlokalizowane w taki sposób, by w razie wystąpienia zjawiska przemieszczenia, zmieniały położenie razem z obiektem objętym badaniami.

Takie punkty nazywane są trzpieniami stalowymi i mogą  być umieszczone na przykład w ścianach budynku czy na gruntach. Aby geodeta miał pewność, że takie badanie jest wiarygodne, musi również wykorzystać sieć państwowych punktów osnowy wysokościowej. Jest ona punktem kontrolnym, który jednocześnie stanowi punkt odniesienia podczas prowadzonego monitoringu przemieszczeń pionowych.

 

Jak często muszą być wykonywane pomiary? 

Monitoring przemieszczeń pionowych jest bardzo ważnym pomiarem geodezyjnym, dlatego oprócz odpowiedniego przygotowania, ważne jest również regularne przeprowadzanie go. Geodeta jeszcze przed kontrolą, czy dochodzi do przemieszczeń pionowych, musi dokładnie sprawdzić wartości pomiarów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Taka czynność nazywana jest tak zwanym pomiarem zerowym i pozwala precyzyjnie odnieść się do zmian, które mogą nastąpić na kolejnych etapach budowy. Przeprowadzenie zerowego pomiaru polega na poprowadzeniu ciągów niwelacyjnych między punktami kontrolnymi i kontrolowanymi.

Liczba pomiarów przeprowadzonych podczas budowy może być różna. Zależy przede wszystkim od wskazań osoby zlecającej ich wykonanie, a w razie występowania nieprawidłowości również od sugestii geodety. Dzięki precyzyjnie wykonanym pomiarom zerowym można się odnieść na każdym etapie prac do ewentualnych przemieszczeń pionowych, a w razie znaczących zmian podjąć odpowiednie kroki.