fbpx

Jak podzielić grunty między spadkobierców?

łąka

 

Podział majątku po śmierci właściciela bywa problematyczny zwłaszcza w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Wówczas podział następuje wedle dziedziczenia ustawowego. Może on zostać przeprowadzony przy porozumieniu stron i zawarciu aktu notarialnego w przypadku nabycia nieruchomości lub też po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu, który rozstrzygnie spór o miedzę zwykle według wielkości udziałów. W przypadku podziału działek rolnych konieczne bywa skorzystanie z usług  geodety. Chcesz wiedzieć, jak przebiega podział gruntów między spadkobierców? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym wyjaśniamy, jak wygląda taki proces.

Jakie są sposoby podziału gruntów ornych?

Wśród sposobów podziału gruntów rolnych wymienia się zniesienie współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, czyli zmianą jej istoty lub umniejszeniem jej wartości. W przypadku, gdy podział gruntów jest dopuszczalny, kluczową rolę odgrywa ustalenie granic. W tym celu nieoceniona okazuje się pomoc geodety oraz biegłego z zakresu rolnictwa, który w sądzie przedstawia swoją opinię na temat podziału. Warto przy tym pamiętać, że podział gruntów rolnych zależy również od ich wielkości oraz może zostać przeprowadzony w dwóch trybach: administracyjnym (na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) lub geodezyjnym, który takiej decyzji nie wymaga.

W przypadku, gdy natomiast podział gruntów jest sprzeczny z przepisami lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, zwykle sąd przyznaje własność temu spadkobiercy, który zostanie zaakceptowany przez resztę. Najczęściej grunty zostają przyznane temu spadkobiercy, który się nimi dotychczas zajmował. Niekiedy jednak spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia i jeżeli żaden z nich nie wyrazi zgody na przyznanie mu gospodarstwa, wówczas sąd może zarządzić jego sprzedaż. Możliwość ta jest jednak najmniej korzystna, głównie ze względu na to, że przyspieszony tryb sprzedaży wpływa na cenę gospodarstwa, która w takich przypadkach jest duża niższa i nierzadko nieadekwatna do jego wartości.