fbpx

Wykorzystanie drona w geodezji

Wykorzystanie drona w geodezji

Ogromny postęp technologiczny, który miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach, nie ominął również geodezji. Jej zadanie polega między innymi na określaniu położenia punktów na powierzchni ziemi oraz zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji budowli. Od niedawna zbieranie danych z miejsc trudnodostępnych ułatwia wykorzystanie dronów. Do jakich celów można jeszcze wykorzystać ten nowoczesny sprzęt?

Zakres wykorzystania dronów w geodezji

Jedną z nowocześniejszych metod pracy geodety jest obecnie geodezyjny pomiar z drona. Te bezzałogowe statki powietrzne doskonale sprawdzają się w pozyskiwaniu danych. System, w jaki są wyposażone, zapewnia wykonanie zdjęć w doskonałej jakości, szybko i tanio. Ponadto cała praca może zostać wykonana niezależnie od warunków pogodowych i dostępności terenu – można bez problemu pracować na obszarze podmokłym, bagiennym czy też bardzo rozległym. Pozyskane zdjęcia są przetwarzane za sprawą oprogramowania, tworząc tzw. ortofotomapę o rozdzielczości terenowej piksela od kilku, do kilkunastu centymetrów. Drony umożliwiają także aktualizację map, dokonywanie pomiarów gruntów przeznaczonych na budowę, opracowywanie spisów gruntów, przygotowywanie modeli terenu w procesie planowania nowych inwestycji, czy też sporządzanie opisów dotyczących ukształtowania terenu. Pomiary wykonywane są w krótkim czasie, szybki jest również dostęp do otrzymanych danych.

W jaki sprzęt zainwestować?

Wybór drona powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb. Jednak przy zakupie sprzętu, warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Dron stosowany w geodezji musi być bardzo dokładny. Istotne są  także takie czynniki jak maksymalny pułap, czas lotu, moc nadajnika, czułość kamery, dokładność mapowania, rozmiar piksela terenowego i szybkość migawki. Zlecenie musi też być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.