fbpx

Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

ewidencja sieci uzbrojenia

Sieć uzbrojenia terenu to elementy różnego rodzaju systemów, na przykład gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych. Aby uporządkować informacje dotyczące sieci uzbrojenia zakłada się geodezyjne ewidencje sieci uzbrojenia terenu. A jak wykonuje się taką ewidencję? I co nam będzie potrzebne?

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Jest to zbiór informacji, w którym przechowuje się dane dotyczące uzbrojenia terenu. W tym różnego rodzaju przewodów, urządzeń. W takim rejestrze znajdują się informacje o istniejących konstrukcjach, ale również o tych, które są w fazie projektowej. Są to między innymi położenie obiektu, cel budowy, parametry techniczne. Również uwzględnia osoby zarządzające. Baza taka występuje w systemie teleinformacyjnym, przez co uzupełnienie jej jest zautomatyzowane.

Powstawanie bazy GESUT

Dla każdego rodzaju przewodów prowadzi się operat geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Dane podlegają bieżącej aktualizacji. Aby nanieść zmianę w danych należy przygotować odpowiednie dokumenty i zgłosić zmiany właściwemu organowi. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi dla obszaru powiatu starosta, a dla kraju główny geodeta kraju. Podczas gromadzenia danych do bazy ważny jest identyfikator infrastruktury przestrzennej IdIIP. Ewidencja powstaje na podstawie mapy, a także dokumentów dotyczących inwentaryzacji obiektu, ewidencji branżowej czy ewidencji budynków oraz gruntów. Aby uzupełnić bazę należy również wykonać pomiary inwentaryzacyjne, którymi zajmują się specjalistyczne firmy. Celem pomiarów jest wskazanie formy i umiejscowienia wybudowanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników tworzy się również operat, w którego skład wchodzą między innymi mapy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna, aby powstały obiekt mógł być użytkowany.