fbpx

Jakie uprawnienia należy sprawdzić u geodety?

geodeta

Zawód geodety, tak jak wiele innych zajęć, potrzebuje specjalnych uprawnień, żeby być wykonywany. Za zadania przeznaczone dla wykwalifikowanego specjalisty nie może brać się byle kto. Istnienie określonych uprawnień i określonych testów sprawdzających wiedzę i umiejętności jest konieczne do tego, aby za ważne działania geodezyjne brał się tylko ten, kto ma o nich pojęcie.

Żeby wykonywać zawód geodety, trzeba posiadać określone uprawnienia potwierdzone zdaniem egzaminu. Jednak i żeby podejść do samego testu, trzeba spełniać pewne warunki. Nie można być między innymi karalnym, w tym za przestępstwa skarbowe czy też za przestępstwa przeciwko mieniu. Kolejnym z koniecznych wymogów jest co najmniej średnie wykształcenie geodezyjne, które potwierdzone jest odpowiednim dyplomem.

Potwierdzone wykształcenie jest w przypadku geodety tak ważne, gdyż w trakcie procesu edukacji przechodzi się praktyki, w ramach których zapoznaje się z wieloma aspektami dotyczącymi prac geodezyjnych. Szkolenie pod okiem fachowca jest niezbędne do tego, żeby w przyszłości samemu sprostać określonym zadaniom. Jego potwierdzenie dokonuje się zazwyczaj poprzez prowadzenie specjalnego dziennika, w którym zapisuje się, co i kiedy wykonywało się na praktykach.

Państwowy egzamin

Sama edukacja i praktyki to jednak nie wszystko. Jest ona tak naprawdę dopiero wstępem do właściwego sprawdzianu umiejętności geodety. Czyli do egzaminu, który ma charakter państwowy. Jak wiele innych egzaminów, składa się on zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Porusza zagadnienia tak ogólne, jak i szczegółowe. Uprawnienia do wykonywana zawodu geodety jest w stanie dać tylko i wyłącznie zdanie obu części egzaminu. Zaliczenie tylko jednej z nich niestety nie będzie skutkowało pozytywnym rezultatem. Pierwsza jest część pisemna, a kiedy się ją przechodzi, można przystąpić do części ustnej.

Jeżeli cały egzamin zakończy się sukcesem, to oprócz tego, że zostają wydane odpowiednie uprawnienia, geodeta zostaje wpisany do specjalnego rejestru.