fbpx

Co wspólnego ma archeologia z geologią?

geodeci

 

Archeologia to dziedzina nauki, której celem jest odkrywanie przeszłości poprzez badania wykopaliskowe. Bardzo często podczas prac archeologicznych wykorzystywana jest wiedza oraz rozwiązania technologiczne stosowane w geologii. Takie połączenie dwóch dyscyplin naukowych pozwala na pełne poznanie przeszłości.

Geologia i archeologia – co je łączy?

Choć mogłoby się wydawać, że archeologia i geologia to dwie odmienne nauki, tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego. Jednak odpowiedzmy sobie na początek, czym jest archeologia i geologia właśnie. Archeologia bada dzieje ludzkości na podstawie odkrytych zabytków od pojawienia się ludzi na Ziemi, aż do czasów nowożytnych. Geologia z kolei to nauka o budowie i dziejach Ziemi, która bada skorupę ziemską i procesy geologiczne, którym podlega. Obie te nauki zajmują się, więc dziejami ziemi oraz badają skorupę ziemską, przy czym archeologia uzupełnia poznanie o dzieje człowieka.

Dlaczego warto współpracować z geologiem?

Geolog, w ramach świadczonych usług, dokonuje analizy procesów geologicznych, którym nieustannie poddawana jest ziemia. Wykonuje on badania naukowe dotyczące ziemi – jej budowy oraz historii. Analizuje skład gleby, co jest niezwykle istotne dla procesów inwestycyjnych na określonym terenie. Geolog w ramach swoich kompetencji tworzy ekspertyzy geotechniczne wymagane przy budowach, a także współpracuje z kartografami i geodetami. Sporządza dokumentację geologiczną niezbędną do wykonania prac budowlanych, ale także pomocną w pracy archeologów, badających dzieje osadnictwa na określonym terenie. Geolog zajmuje się także lokowaniem złóż minerałów, co z kolei jest niezbędne do rozpoczęcia prac wykopaliskowych. Wykonywanie tych wszystkich czynności jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowych inwestycji budowlanych oraz osadnictwa na określonym terenie.