fbpx

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

geodeci

 

Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym również budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych. Jest to praca bardzo różnorodna, dlatego może nieść za sobą różne problemy. Dowiedz się, co może stanowić problem, przy pracach geodezyjnych.

Prace geodezyjne

Praca geodety jest bardzo różnorodna i każdy musi znaleźć dla siebie odpowiednią specjalizację. Praca ta może polegać na wykonywaniu map do celów projektowych, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, jak również na urządzaniu terenów rolnych lub leśnych. Innymi zadaniami geodetów jest przygotowanie pomiarów i danych niezbędnych przy tworzeniu map, prowadzeniu ewidencji gruntów czy też opis rzeźby terenu i bogactw mineralnych. Osoby zajmujące się tym zawodem, zajmują się również wyceną wartości nieruchomości na podstawie sporządzonej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Jest to praca bardzo zróżnicowana i dobrze płatna. Jednak jak każdy zawód niesie za sobą pewnego rodzaju trudności i problemy.

Problemy przy pracach geodezyjnych

Zawód geodety wiąże się z koniecznością posiadania własnej działalności gospodarczej i tym samym prowadzeniem własnej księgowości. Jest to tak zwany wolny zawód, który cechuje się wykonywaniem wszystkiego osobiście, przez daną osobę. Działania na własny rachunek, świadcząc różnego rodzaju usługi geodezyjne, powinny być odpowiednio wysokie. Zawód ten wymaga znajomości wszystkich problemów prawnych niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Najczęstszymi spotykanymi problemami przy pracach geodezyjnych są:

  • postępowania administracyjne w sprawach szczególnych związanych z nieruchomościami,
  • rozgraniczanie nieruchomościami,
  • podział nieruchomości.

Działania takie wymagają posiadania wszelkich uprawnień zawodowych, które nie zawsze są łatwe do zdobycia. Jednak najczęstsze problemy w pracy geodety nie zależą od jego pracy. Ponieważ branża geodezyjna idzie w parze z budownictwem, jeśli następuje zastój na rynku lub opóźnienia z pozwoleniem, czy innymi pracami, wówczas efekty odczuwalne będą również w geodezji.