fbpx

Prace rozbiórkowe a pomoc geodety

rozbiórka

 

Rozbiórka oznacza definitywne zakończenie historii budynku. I choć prace rozbiórkowe są procesem dokładnie odwrotnym do wznoszenia obiektu, prawo budowlane klasyfikuje je jako roboty budowlane. Według przepisów w ich skład wchodzi budowa, przebudowa, montaż, remont, a także rozbiórka obiektu. Ma to oczywiście swoje konsekwencje prawne, a najważniejszą z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nie da się go otrzymać bez udziału geodety.

Pozwolenie na rozbiórkę – wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć na około 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanych robót. Jeśli poszukujesz geodety w Lublinie, by pomógł Ci skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, zapraszamy do kontaktu. Do wniosku dołączyć trzeba bowiem:

  • zgodę właściciela obiektu na prowadzenie prac rozbiórkowych, nawet jeśli wniosek dotyczy obiektu własnego
  • szkic umiejscowienia budynku
  • opis zakresu prac rozbiórkowych i sposobu ich wykonywania
  • opis metod ochrony ludzi oraz mienia w trakcie robót
  • dokumenty wynikające z przepisów szczególnych
  • projekt rozbiórki

W jakich przypadkach pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane?

Nie zawsze rozbiórka wiąże się ze skomplikowaną procedurą administracyjną. Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone bez konieczności uzyskania pozwolenia, gdy chodzi o obiekty, które nie wymagały pozwolenia na budowę. Istnieje jeszcze jedna sytuacja, kiedy nie trzeba składać wniosku – mowa o rozbiórce budynków i budowli, które nie są wpisane do rejestru zabytków i których wysokość nie przekracza 8 metrów. Jeśli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa ich wysokości, wymagane jest wyłącznie zgłoszenie ich rozbiórki do organu administracji architektoniczno-budowlanej.