fbpx

Regulacja stanu prawnego nieruchomości a zadania geodety

mały podmiejski dom z planami

 

Jednym z najważniejszych aspektów związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości jest ustalenie jej stanu prawnego. Przez regulację stanu prawnego należy rozumieć określenie osób, które dysponują prawem własności, a także wykonanie czynności o charakterze geodezyjno-prawnym, mających na celu wytyczenie linii granicznych. Prawo własności obowiązuje bowiem wyłącznie w ich obrębie.

Jak ustalić położenie linii granicznych nieruchomości?

Rzeczywisty przebieg granic nieruchomości pomagają ustalić dokumenty dotyczące jej stanu prawnego. Do najważniejszych źródeł trzeba zaliczyć odpisy z ksiąg wieczystych, jednak nie mniej przydatne mogą się okazać orzeczenia i ugody sądowe, a także ostateczne decyzje administracyjne. Drugą grupą dokumentów pomocnych przy określaniu granic nieruchomości są materiały geodezyjne. Obejmują one przede wszystkim mapy i plany, ale również dokumenty zawierające dane liczbowe dotyczące położenia punktów granicznych.

Do czego potrzebne jest ustalenie stanu prawnego gruntów i budynków?

Regulacja stanu prawnego nieruchomości wymaga prawnego określenia zasięgu obowiązywania prawa własności, co jest możliwe tylko przy jednoznacznym przebiegu granic. Wówczas geodeta sporządza mapę do celów prawnych, która jest niezbędna między innymi do rozgraniczenia nieruchomości, założenia księgi wieczystej czy spraw związanych z zasiedzeniem lub wywłaszczeniem. Stan prawny nieruchomości nie może pozostawiać żadnych wątpliwości. W innym wypadku niemożliwe będzie jej sprzedanie ani darowanie, nie uda się też przeprowadzić na jej terenie jakiejkolwiek inwestycji. Ustalenie stanu prawnego jest szczególnie ważne w przypadku kupna nieruchomości. Warto się zabezpieczyć na wypadek, gdyby sprzedający nie był jej faktycznym właścicielem lub stan prawny nie był aktualny.