fbpx

Jakie zadania ma geodeta przy budowie drogi?

geodeta przy budowie drogi

 

Inwestycje drogowe to ogromne przedsięwzięcia, w których bierze udział wielu specjalistów reprezentujących rozmaite dziedziny. Jednym z nich jest geodeta, a jego zaangażowanie jest niezbędne w całym okresie powstawania drogi. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, utrzymanie zgodności realizacji z projektem, a także przygotowanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Formalności przed budową

Aby rozpocząć budowę drogi, należy uzyskać pozwolenie na podstawie wniosku oraz szczegółowej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodeta wykonuje mapę do celów projektowych, która szczegółowo odzwierciedla obszar objęty inwestycją. Na mapie zostają oznaczone osie dróg, sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkie elementy zabudowy.

Realizacja projektu

Przed podjęciem działań związanych z budową, geodeta zakłada osnowę realizacyjną, czyli tyczy w terenie obiekty, które zostały umieszczone w projekcie. W trakcie budowy drogi jego podstawowym zadaniem jest obsługa geodezyjna, polegająca na kontrolowaniu, czy obiekty zachowują zaplanowany kształt i wymiary. W celu utrzymania spójności wykonywane jest tyczenie szczegółów, tyczenie elementów zespołów konstrukcyjnych i technicznych oraz tyczenie wysokościowe.

Ukończenie robót budowlanych

Po zakończeniu budowy konieczne jest dokonanie oceny poprawności jej usytuowania w przestrzeni. Geodeta wykonuje wówczas pomiary inwentaryzacyjne, obejmujące pomiar bieżący i pomiar końcowy. Badania obejmują zarówno obiekty niewidoczne, zasypane, jak i te, które znajdują się na powierzchni ziemi. Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nanosi zmiany na mapie zasadniczej oraz aktualizuje bazę danych o terenie i znajdujących się na nim obiektach budowlanych.