fbpx

Czym jest operat geodezyjny?

plik-pdf

 

Wykonywanie projektów budowlanych zawsze związane jest ze szczegółową dokumentacją, dzięki której prace przeprowadzane są zgodnie z planem. Jednym z istotnych elementów dokumentacji budowy jest operat techniczny, zwany także geodezyjnym. Obejmuje on szczegóły techniczne przebiegu prac geodezyjnych, rezultat pomiarów i przedstawia aktualne dane dotyczące rozmieszczenia różnego rodzaju elementów w przestrzeni.

Co zawiera operat geodezyjny?

W skład operatu technicznego mogą wchodzić różne treści w zależności od celu, w jakim przygotowywana jest dokumentacja. Operat sporządzany jest w formie pliku PDF i może obejmować sprawozdanie techniczne dotyczące wykonywania prac geodezyjnych, dokumentację osnowy pomiarowej, mapę porównania z terenem, wykazy współrzędnych szczegółów terenu, a także dokumentację potrzebną do zaktualizowania ewidencji gruntów i budynków. Ogólnie rzecz biorąc, operat geodezyjny to opracowanie techniczne dokonanych pomiarów, szkice tyczenia oraz potwierdzenie monitorowania położenia elementów względem projektu.

Kiedy przygotowuje się operat geodezyjny?

Operat techniczny jest niezbędny w przypadku wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych, sporządzania mapy do celów projektowych (budynku bądź sieci uzbrojenia terenu), mapy inwentaryzacyjnej, mapy ewidencji gruntów i budynków, a także mapy do celów prawnych. Dokumentacja może być także związana z mapą projektu podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, klasyfikacją gruntów oraz wyznaczaniem bądź wznawianiem znaków granicznych. Wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przedstawione w formie operatu geodezyjnego powinny być przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zaktualizowania bazy danych, niezależnie od celu, w jakim zostały wykonane.