fbpx

Jakie znaczenie ma w górnictwie geodezja?

geodezja górnicza

Geodezja górnicza to dziedzina geodezji, która zajmuje się pomiarami i opracowywaniem danych geodezyjnych w kopalniach oraz wykorzystywaniem ich do prowadzenia prac górniczych. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa górników i efektywności wydobycia surowców.

Jakie są zadania geodezji górniczej?

Geodezja górnicza zajmuje się wykonywaniem pomiarów i sporządzaniem map, planów sytuacyjnych i przekrojów geologicznych terenów, na których prowadzone jest wydobycie. Jej głównym celem jest określenie granic złóż mineralnych oraz ocena potencjalnych zagrożeń związanych ze stabilnością kopalni. Geodezja górnicza wykorzystywana jest także do monitorowania odkształceń powierzchni ziemi i podziemnych wyrobisk.

Technologie stosowane w geodezji górniczej

Geodezja górnicza korzysta z zaawansowanych technologii, takich jak geodezyjne systemy pozycjonowania satelitarnego (GPS, GLONASS), laserowe skanery terenowe, tachimetry oraz oprogramowanie GIS. Wykorzystanie dronów pozwala na uzyskanie przeglądu badanego obszaru, podobnie jak zdjęcia satelitarne. Jeśli jesteś zainteresowany dokonaniem pomiarów geodezyjnych z drona w Lublinie, zapraszamy do kontaktu. Dane ze wszystkich źródeł analizowane są przez oprogramowanie GIS, które służy także do tworzenia precyzyjnych planów i strategii.

Geodezja górnicza a bezpieczeństwo pracy w kopalni

Dzięki dokładnym pomiarom i mapowaniu terenu, na którym prowadzone jest wydobycie, geodeci szybko identyfikują potencjalne zagrożenia, takie jak niestabilny grunt czy podziemne źródła wody, które mogą prowadzić do powodzi lub osunięć ziemi. Szczegółowe dane zebrane przez geodetów wykorzystywane są następnie do stworzenia planów, mających zminimalizować ryzyko ewentualnego wypadku w kopalni i zapewnić górnikom najwyższe bezpieczeństwo.