fbpx

Jak dokonać podziału gruntów pod sprzedaż?

podział na działki

 

Podział gruntów to proces, który pozwala na wydzielenie z istniejącej nieruchomości nowych działek o określonym przeznaczeniu. Właściwe przeprowadzenie podziału działek jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie, a także dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych.

Co mówią przepisy na temat podziału działek?

Pierwszym krokiem w procesie podziału gruntów jest zrozumienie obowiązujących przepisów prawa. W Polsce regulacje dotyczące podziału działek znajdują się w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ważne jest, aby zapoznać się z tymi przepisami, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony podział może prowadzić do problemów prawnych i finansowych.

Następnie należy określić cel podziału działki. Może to być na przykład sprzedaż części terenu lub podział na mniejsze działki budowlane. Warto również zastanowić się, czy podział ma być dokonany na stałe, czy też tylko tymczasowo, np. na czas realizacji inwestycji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wniosku o podział działki do odpowiedniego organu administracji, czyli starosty właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Wniosek taki powinien zawierać m.in. oświadczenie właściciela nieruchomości oraz załączniki, takie jak plan sytuacyjny czy mapa zasadnicza.

Jak wygląda wykonanie podziału gruntów przez geodetę?

Po uzyskaniu zgody na podział działki należy skontaktować się z geodetą, który przeprowadzi niezbędne pomiary i sporządzi projekt podziału. Geodeta przygotuje również stosowną dokumentację, która będzie niezbędna do dalszych działań. Warto skorzystać z usług profesjonalistów w tej dziedzinie, takich jak firma Mastergeo, która oferuje kompleksowe usługi geodezyjne, w tym podziały działek.

Po wykonaniu podziału przez geodetę należy złożyć wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości. Decyzja taka jest wydawana przez starostę i stanowi podstawę do wpisania nowych działek do ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych.