fbpx

Na czym polega inteligentne modelowanie 3D?

skan budynku

 

Inteligentne modelowanie 3D w geodezji to nowoczesna metoda tworzenia precyzyjnych, trójwymiarowych modeli obiektów i terenów, wykorzystująca zaawansowane technologie pomiarowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. W ostatnich latach zyskuje ona coraz większą popularność w branży geodezyjnej, przyczyniając się do znacznego wzrostu efektywności pracy geodetów oraz jakości opracowań.

Skaning laserowy jako podstawa inteligentnego modelowania 3D

Skaning laserowy to jedna z najważniejszych technologii stosowanych w inteligentnym modelowaniu 3D. Polega on na wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych – skanerów laserowych – do automatycznego zbierania dużych ilości danych o geometrii i właściwościach powierzchni obiektów oraz terenów. Skanery te emitują wiązkę lasera, która odbija się od badanych powierzchni i wraca do detektora, umożliwiając precyzyjne określenie odległości oraz kątów pomiędzy skanerem a punktami pomiarowymi. W wyniku skanowania 3D budynków i innych obiektów uzyskuje się tzw. chmurę punktów, czyli zbiorowisko współrzędnych XYZ. Odwzorowują one trójwymiarowe kształty obiektów z dużą dokładnością.

Model 3D BIM – nowoczesne podejście do projektowania

Model 3D BIM (Building Information Modeling) to zaawansowany sposób przedstawiania obiektów budowlanych, który wykorzystuje informacje geometryczne, materiałowe oraz funkcjonalne, uzyskane np. podczas skanowania 3D budynków. W odróżnieniu od tradycyjnych rysunków technicznych model BIM pozwala na tworzenie interaktywnych, cyfrowych reprezentacji budynków, które można swobodnie analizować, modyfikować oraz udostępniać innym uczestnikom procesu projektowego. Dzięki temu możliwe jest nie tylko uzyskanie lepszego zrozumienia projektu, ale także przewidywanie i minimalizowanie ewentualnych problemów oraz konfliktów występujących na etapie realizacji inwestycji.