fbpx

Z jakich narzędzi korzysta geodeta przy wyznaczaniu granic działek?

geodeta wyznaczający granice działki

 

Geodezja jest nauką zajmującą się pomiarami na powierzchni Ziemi, w tym również wyznaczaniem granic działek. Precyzyjne pomiary geodezyjne są niezbędne do sporządzenia map, planów oraz opracowań geodezyjnych, które służą m.in. do określenia granic nieruchomości czy podziału terenów. W pracy geodety wykorzystywane są różnorodne narzędzia i technologie, które pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników. W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze z nich.

Jak przeprowadzić podział działek?

Podstawowym narzędziem używanym przez geodetów do podziału działek są stacje pomiarowe oraz teodolity. Stacje pomiarowe to zaawansowane urządzenia, które łączą funkcje teodolitu, dalmierza oraz poziomicy. Pozwalają one na szybkie i precyzyjne wyznaczanie współrzędnych punktów oraz kierunków pomiarowych. Teodolity to natomiast przyrządy optyczne służące do pomiaru kątów poziomych i pionowych, które umożliwiają precyzyjne określenie pozycji punktów na terenie.

Dalmierze i taśmy miernicze

Do pomiaru odległości przy podziale działek geodeci korzystają z dalmierzy oraz taśm mierniczych. Dalmierze to urządzenia optyczne, które umożliwiają szybkie i dokładne mierzenie odległości między punktami. Działają one na zasadzie wysyłania wiązki światła laserowego, która odbijając się od celu, wraca do dalmierza, a czas jej powrotu pozwala na obliczenie odległości. Taśmy miernicze to natomiast klasyczne narzędzia służące do pomiaru odległości, które w przypadku krótkich odcinków mogą być równie dokładne co dalmierze.

Fotogrametria i skanowanie laserowe

W niektórych przypadkach, szczególnie przy dużych obszarach czy trudno dostępnych terenach, geodeci korzystają z technik fotogrametrii oraz skanowania laserowego. Fotogrametria polega na analizie zdjęć lotniczych lub satelitarnych, które pozwalają na uzyskanie informacji o kształcie terenu oraz rozmieszczeniu obiektów. Skanowanie laserowe to natomiast metoda polegająca na tworzeniu trójwymiarowych modeli terenu poprzez pomiar odległości między skanerem a punktami na powierzchni Ziemi.