fbpx

Blog

plik pdf

Czym jest operat geodezyjny?

Wykonywanie projektów budowlanych zawsze związane jest ze szczegółową dokumentacją, dzięki której prace przeprowadzane są zgodnie z planem. Jednym z istotnych elementów dokumentacji budowy jest operat techniczny, zwany także geodezyjnym. Obejmuje on szczegóły techniczne przebiegu prac geodezyjnych, rezultat pomiarów i przedstawia aktualne dane dotyczące rozmieszczenia różnego rodzaju elementów w przestrzeni.

Czytaj więcej

geodeta przy budowie drogi

Jakie zadania ma geodeta przy budowie drogi?

Inwestycje drogowe to ogromne przedsięwzięcia, w których bierze udział wielu specjalistów reprezentujących rozmaite dziedziny. Jednym z nich jest geodeta, a jego zaangażowanie jest niezbędne w całym okresie powstawania drogi. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, utrzymanie zgodności realizacji z projektem, a także przygotowanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Czytaj więcej

cyfrowa mapa

Dlaczego cyfryzacja jest ważna dla geodezji?

W dzisiejszych czasach coraz więcej aktywności przenosi się do internetu. Praca zdalna dla wielu stała się codziennością, nikogo nie dziwi również możliwość złożenia różnego rodzaju wniosków i załatwienia formalności on-line. Tendencja ta wymusiła jednak konieczność uzyskania cyfrowej postaci wielu danych, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie papierowej. Digitalizowane są obecnie zasoby kolejnych bibliotek, archiwów i muzeów. Działaniu temu podlegają również mapy geodezyjne, co przekłada się na usprawnienie wielu czynności architektoniczno-budowlanych.

Czytaj więcej

mały podmiejski dom z planami

Regulacja stanu prawnego nieruchomości a zadania geodety

Jednym z najważniejszych aspektów związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości jest ustalenie jej stanu prawnego. Przez regulację stanu prawnego należy rozumieć określenie osób, które dysponują prawem własności, a także wykonanie czynności o charakterze geodezyjno-prawnym, mających na celu wytyczenie linii granicznych. Prawo własności obowiązuje bowiem wyłącznie w ich obrębie.

Czytaj więcej

rozbiórka

Prace rozbiórkowe a pomoc geodety

Rozbiórka oznacza definitywne zakończenie historii budynku. I choć prace rozbiórkowe są procesem dokładnie odwrotnym do wznoszenia obiektu, prawo budowlane klasyfikuje je jako roboty budowlane. Według przepisów w ich skład wchodzi budowa, przebudowa, montaż, remont, a także rozbiórka obiektu. Ma to oczywiście swoje konsekwencje prawne, a najważniejszą z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nie da się go otrzymać bez udziału geodety.

Czytaj więcej

mężczyzna przed komputerem kreśli coś na mapie

Jakie wpisy geologiczne zawarte są w dzienniku budowy?

Jednym z najważniejszych dokumentów na placu budowy jest dziennik budowy. Jest on wydawany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj przez starostę), a do jego prowadzenia zobowiązany jest kierownik budowy. Dziennik budowy jest zapisem historii powstawania budynku – od chwili rozpoczęcia prac, przez wszystkie zdarzenia i okoliczności, mające wpływ na parametry techniczne wykonywania projektu, aż po zakończenie budowy.

Czytaj więcej

instalacje podziemne

Jak wykrywa się instalacje podziemne przy pracach geologicznych?

Jedną z najistotniejszych kwestii przed przystąpieniem do wykonywania wykopów jest szczegółowa wiedza na temat tego, co dzieje się pod ziemią. Bezpieczeństwo pracowników, którzy biorą udział w robotach ziemnych, jest kluczowe niezależnie od rodzaju inwestycji. Precyzyjna geolokalizacja wszelkich podziemnych instalacji pozwala nie tylko uniknąć wypadku na placu budowy i uszkodzenia infrastruktury, która nie została uwzględniona na mapach i w dokumentacji, ale też przyspieszyć prace i zredukować koszty.

Czytaj więcej

mężczyzna rozciągający siatkę

Ogrodzenie działki a pomoc geodety

Zdarzają się w życiu sytuacje, gdy zależy nam na ogrodzeniu naszej działki: troska o bezpieczeństwo, zapobieżenie wizytom nieproszonych gości i zwierząt czy wreszcie jasne wyznaczenie jej granic np. w sytuacji, gdy odziedziczyliśmy część przeznaczonej do podziału działki w spadku. Aby postawić ogrodzenie konieczna może okazać się pomoc geodety. Dowiedz się, dlaczego dobrze jest z niej skorzystać gdy chcemy je wybudować.

Czytaj więcej