fbpx

Blog

nadzór budowlany 2

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Geodeta towarzyszy inwestorowi już na samym początku budowy, począwszy od przygotowania i wydzielenia działki, przez kontrolowanie przebiegu procesu budowlanego, aż po inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza to czynność, która jest obowiązkowa, aby pomyślnie zakończyć całą realizację otrzymać pozytywną decyzję nadzoru budowlanego o odbiorze. Na czym polega?

Czytaj więcej

pomiary projektu

Wszystko co należy wiedzieć o pomiarach przemieszczeń

Zakres usług świadczonych przez geodetów jest niezwykle szeroki. Jednym z zadań, które wykonują, jest przeprowadzenie pomiarów przemieszczeń. Są to okresowe badania, które mają na celu zweryfikowanie, czy normy budowlane i konstrukcyjne obiektu są poprawne.

Cykliczne wykonywanie pomiarów przemieszczeń ma wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Właśnie dlatego pomiary należy wykonywać nie tylko podczas budowy, ale również w okresie eksploatacji budynków.

Czytaj więcej

mapa do celow projektowych

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Większość prac budowlanych wymaga opracowania i posługiwania się mapą do celów projektowych. To dokument, który jest niezbędny, jeżeli planujesz remont, budowę, projekt obiektu mieszkalnego czy użytkowego. Na przygotowanym opracowaniu kartograficznym, geodeta uwzględnia obszar samej inwestycji oraz teren otaczający go w pasie minimum trzydziestu metrów. Obszar ten może zostać rozszerzony np. jeżeli przebiega tam gazociąg, wymagający objęcia stref

Czytaj więcej

powrót do domu

Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości?

Zdawać by się mogło, że ustalenie granic działki jest proste i oczywiste. Niestety, zdarzają się sytuacje sporne, w których konflikt między sąsiadami może rozwiązać wójt, burmistrz lub prezydent, a w niektórych przypadkach nawet sąd. Do tego potrzebna będzie pomoc geodety, który dokona rozgraniczenia nieruchomości, tym samym ustalając dokładny przebieg granicy wraz z rozmieszczeniem punktów oraz linii. Potwierdzeniem pomyślnie zakończonego proces

Czytaj więcej

projekt budowlany

Obsługa firm

Przygotowujemy specjalne oferty dla firm projektowych, budowlanych wykonujących drogi i mosty, a także sieci i przyłącza elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków.

Czytaj więcej

gratulacje

Budowa domu

Budowa domu - obsługa inwestycji

Czytaj więcej