fbpx

Blog

ewidencja sieci uzbrojenia

Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

Sieć uzbrojenia terenu to elementy różnego rodzaju systemów, na przykład gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych. Aby uporządkować informacje dotyczące sieci uzbrojenia zakłada się geodezyjne ewidencje sieci uzbrojenia terenu. A jak wykonuje się taką ewidencję? I co nam będzie potrzebne?

Czytaj więcej

fotodokumentacja sporządzona przez geodetę

Jaka fotodokumentacja dołączana jest przez geodetę?

Fotodokumentacja zajmuje znaczną pozycję w całej dokumentacji geodetów. Szczególnie teraz rozwinięta jest doskonale fotogrametria. To technika odtwarzania kształtów, rozmiarów, i położenia obiektów w danej przestrzeni na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Zastosowana po raz pierwszy w połowie XIX wieku w Paryżu, a w Polsce opracowano z jej użyciem mapę topograficzną Tatr.

Czytaj więcej

Wykorzystanie drona w geodezji

Wykorzystanie drona w geodezji

Ogromny postęp technologiczny, który miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach, nie ominął również geodezji. Jej zadanie polega między innymi na określaniu położenia punktów na powierzchni ziemi oraz zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji budowli. Od niedawna zbieranie danych z miejsc trudnodostępnych ułatwia wykorzystanie dronów. Do jakich celów można jeszcze wykorzystać ten nowoczesny sprzęt?

Czytaj więcej

tachimetr

Jakim urządzeniem wykonuje się najprecyzyjniejsze pomiary geodezyjne?

Pomiary geodezyjne to czynności, podczas których najniezbędniejsza jest precyzja. Żeby zaś osiągnąć tę ostatnią, trzeba posługiwać się specjalnie przeznaczonymi do tego celu urządzeniami. Jeśli się tego nie robi, można się nie doczekać odpowiedniego rezultatu. Jeśli zaś się to robi, droga coraz bardziej zbliża do upragnionego punktu przeznaczenia.

Czytaj więcej

mapa geodezyjna

Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna?

Działania związane z wyznaczaniem granic, podziałem działek czy wykonywaniem innych prac geodezyjnych wymagają opracowania właściwej dokumentacji, która może odegrać istotną rolę w przyszłości np. przy innych inwestycjach. W tym celu tworzy się dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która zawiera niezbędne informacje na temat prowadzonych prac oraz wykonanych pomiarów na danym obszarze. Dzięki dokumentacji zamieszczanej w archiwach często można posiłkować się informacjami, które zostały opracowane wcześniej, unikając tym samym konieczności przeprowadzenia powtórnych pomiarów na danym terenie oraz. Sprawdź, jakie elementy wchodzą w skład takiej dokumentacji oraz kto sprawuje nadzór nad jej opracowaniem.

Czytaj więcej

łąka

Jak podzielić grunty między spadkobierców?

Podział majątku po śmierci właściciela bywa problematyczny zwłaszcza w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Wówczas podział następuje wedle dziedziczenia ustawowego. Może on zostać przeprowadzony przy porozumieniu stron i zawarciu aktu notarialnego w przypadku nabycia nieruchomości lub też po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu, który rozstrzygnie spór o miedzę zwykle według wielkości udziałów. W przypadku podziału działek rolnych konieczne bywa skorzystanie z usług  geodety. Chcesz wiedzieć, jak przebiega podział gruntów między spadkobierców? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym wyjaśniamy, jak wygląda taki proces.

Czytaj więcej

domy nad rzeką

Jak rozgranicza się grunty pokryte wodami?

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu linii brzegowej oraz wytyczaniu własności w sytuacji, gdy grunty znalazły się pod wodą np. wskutek przesunięcia rzek. Często jest również niezbędny w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje go uprawniony do tego celu organ w oparciu o przepisy prawne zawarte w ustawie Prawa wodnego obowiązującej od 13 maja 2021 roku. Chcesz wiedzieć, jak przygotować taki projekt i kto jest odpowiedzialny za skompletowanie dokumentacji? A może chciałbyś uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób przebiega procedura? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak rozgranicza się grunty pokryte wodami.

Czytaj więcej

granica działki

Z czego mogą wynikać rozbieżności w wytyczeniach działek?

Poprawne wytyczenie granic działki jest bardzo ważne. Dzięki temu unikniemy sporów i szkód z tytułu zmniejszenia powierzchni naszej posesji. Na szczęście określenia granic możemy dokonać w wybranym przez nas czasie, nawet wiele lat po zagospodarowaniu działki i postawieniu budynków. Tego typu sprawami zajmuje się geodeta. Szukając osoby do pomiaru warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w tego typu sprawach. Specjaliści z dziedziny geodezji i kartografii pobierają dokumenty z właściwego ośrodka, jak również badają mapy, ślady graniczne oraz znaki i na ich podstawie określają prawidłowe granice działek. 

Czytaj więcej