Pośród oferowanych przez nas usług znajdziesz również skaning laserowy na potrzeby modelu 3D BIM. To wprost rewolucyjna technologia, która pozwoli Ci zoptymalizować wiele procesów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych. Warto jednak dodać, że to nie jedynie zastosowanie wspomnianej metody. BIM, czyli Building Information Management, to – w oparciu o bezpośrednie tłumaczenie – modelowanie informacji o budynku. Metoda ta nazywana jest także inteligentnym modelowaniem 3D. Jej istota polega na przeniesieniu inwestycji budowlanej do świata cyfrowego, począwszy od koncepcji, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytku.

3D BIM niesie ze sobą wiele korzyści, z oszczędnością na czele. Wierne wymodelowanie obiektu pozwala wirtualnie prześledzić ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktury, namierzyć błędy, zbadać wytrzymałość konkretnych materiałów, wrzeszczcie – oszacować czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji w rzeczywistości. Model umożliwia również lepszą koordynację pracy różnych firm podwykonawczych, a także daje sposobność do testowania i symulacji rozwiązań, których próby byłyby zbyt kosztowne na rzeczywistym placu budowy. Wszystkich tych danych oraz możliwości możemy dostarczyć Ci, zanim jeszcze wystartujesz z realnym procesem inwestycyjnym, co powoli uniknąć wielu niespodziewanych kosztów wywołanych błędami i niedoszacowaniem.

Skaning laserowy 3D BIM to także możliwość odwzorowania już istniejących obiektów i struktur. Z tego względu doskonale sprawdza się w pracach adaptacyjnych starszych budynków. Inną, niezwykle istotną zaletą technologii 3D BIM, jest możliwość wykorzystania jej przy inwentaryzacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz cyfrowej dokumentacji stanowisk archeologicznych.